Millora el teu cardio amb Iñaky Garcia | Sessió 1

Millora el teu cardio

Sessió 1 de 3

amb Iñaky Garcia

 SEGUEIX L’ENTRENAMENT EN VÍDEO 

Cap material necessari

Exercici 1

Jumping Jacks

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 2

Jump Squats

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 3

Desplaçament lateral amb salt

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 4

Burpees

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 5

Mountain Climbers

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 6

Gambada Plyo

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 7

Push-up tap

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo

Exercici 8

Surfer

8 sets de 20 segons ON 

i 10 segons OFF

Segueix l’entrenament en vídeo